2020 nyarán a Kormány megszavazta a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény módosítását, mely alapján a KATÁS vállalkozásoknak számos ponton változtatniuk kell az eddigi gyakorlataikon. A hír százezreket sokkolt, mert bár a jogalkotók célja a gazdaság fehérítése és a bújtatott foglalkoztatás megszüntetése, sokak kerülnek nehéz vagy akár lehetetlen helyzetbe. 

Milyen változásokat hoz az új törvény?

Egy magánszemély csak egyetlen vállalkozásban lehet kisadózó

2021 január 1-től megszűnik a „többes katázás” lehetősége. Ez alapján minden magánszemély csak egy katás vállalkozásban lehet kisadózóként bejelentve. Amennyiben több vállalkozásban is kisadózó vagy (pl. több katás Bt-ben, vagy Kkt-ben vagy így bejelentve, illetve emellett még katás egyéni vállalkozó is vagy), akkor egy kivételével a többi kisadózói státusodat meg kell szüntetned. Erre vonatkozóan 2020. december 31-ig a NAV-nál bejelentést lehet tenni. Ha ezt nem teszed meg, akkor a NAV határozatot hoz, amelyben az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi kisadózói státusodat 2021. január 1-jével megszünteti. 

A 2021-ben újabb kisadózói státuszra vonatkozó bejelentést a NAV elutasítja.

Új 40 %-os adó bevezetése

A jelenleg érvényben lévő szabályok alapján a KATÁS vállalkozóknak kétféle adófizetési kötelezettség van: egyrészt van havonta egy tételes adófizetés (25.000/50.000 vagy 75.000 Ft értékben), másrészt – amennyiben a kisadózó vállalkozás bevétele éves szinten meghaladja a 12 millió Ft-ot –, a 12 millió Ft-ot meghaladó rész után 40 %-os mértékű adófizetési kötelezettség jelentkezik.

A 2021. január 1-től hatályos módosítások alapján a fentiek mellett a kisadózó vállalkozások bevételét egy új, 40%-os adó is terhelni fogja az alábbi feltételek fennállása esetén:

Kapcsolt vállalkozások esetén 40% mértékű adót kell fizetni 

Kapcsolt vállalkozástól – pl. saját vagy családtagok tulajdonában álló vállalkozástól – szerzett bevétel esetén a kapott bevétel után, annak összegétől függetlenül 40 %-os mértékű adót kell fizetned. 

A kapcsolt vállalkozás fogalmát az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 28. pontja határozza meg.

Belföldi kapcsolt vállalkozás esetén a számlát a befogadó vállalkozásnak kell a 40%-os mértékű adót bevallani és megfizetni.  A bevallás és az adó befizetésének határideje az adóköteles bevétel juttatását követő hónap 12. napja.

 Külföldi kapcsolt vállalkozás esetén a 40%-os mértékű adót a Katás vállalkozásnak kell bevallani és megfizetni.

Az adó alapját a KATA bevallásban kell havi és partnerenkénti bontásban megadni, valamint közölni kell a partner nevét és címét is.

40%-os mértékű adó a 3 millió forintnál nagyobb, ugyanazon partnertől származó bevételek után

Man hanging between two rocks in front of mountain background.

Ha Katásként a naptári évben ugyanazon – kapcsolt vállalkozásnak nem számító – vállalkozástól, egyéb szervezettől több mint 3 millió forint bevételre teszel szert, a 3 millió feletti rész után 40%-os mértékű adót kell fizetned.

A 40%-os mértékű adót belföldi vállalkozástól szerzett bevétel – belföldi kifizető – esetén a számlát befogadó belföldi vállalkozásnak, külföldi kifizető esetén a katás vállalkozásnak kell bevallani és megfizetni.

Belföldi kifizető esetén az adót az adóköteles bevétel juttatásának hónapjára kell bevallani ás adóköteles bevétel juttatását követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A bevallásban a katás vállalkozás adószámát, nevét és címét is fel kell tüntetnie. A katás vállalkozást pedig a naptári évet követő év január 31-ig az adó alapjáról tájékoztatni kell.

A Külföldi kifizető esetén a 40%-os mértékű adót a katás vállalkozásnak kell bevallani és megfizetni. A KATA bevallás keretében az adó alapját képező összegeket is meg kell adni havi és partnerenkénti bontásban, valamint közölni kell a külföldi kifizető nevét és címét is. 

Kivételek

Értékhatártól függetlenül egyik félnek sem kell 40%-os mértékű adót fizetni a bevételek után abban az esetben, ha azt a katás vállalkozás

  • a) költségvetési szervnek kiállított számla alapján; vagy
  • b) az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként mint egészségügyi szolgáltató;
  • c) jogszabályban meghatározott díjszabás alapján

kapja meg.

Összefoglalva, a Kata törvény módosítása a korábbiakhoz képest jóval szigorúbb szabályokat fogalmaz meg a kapcsolt vállalkozások és a 3 millió Ft feletti kifizetések esetében. Továbbá, a korábbi KATA szabályokkal ellentétben, e kifizetések esetében az adó megállapítása, megfizetése és bevallása a kifizető kötelessége lesz.

A változás miatt érdemes megvizsgálni a kifizetők és kisadózó vállalkozások közötti azon gazdasági kapcsolatokat, ahol a kifizető éves szinten 3 millió Ft-ot meghaladó bevételt juttat, illetve ahol a kifizető és a kisadózó vállalkozás egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban állnak.

A jogviszonyok felülvizsgálata után érdemes azt is átgondolni, hogy a költségek csökkentése érdekében megoldást jelenthet a vállalkozói formán vagy annak keretein való változtatás.

Ha KATÁS vállalkozóként eddig nem volt könyvelőd, gazdasági tanácsadód, 2021-től kiemelten javasoljuk a kapcsolatfelvételt ebben az irányban!